Παρουσίαση Ενδοδοντίας και Πρακτική Εξάσκηση

25/11/2017
10:00 - 15:00 Παρουσίαση Ενδοδοντίας και Πρακτική Εξάσκηση
ΦΑΡΑΤΖΗ ΑΕ Αίθουσα Παρουσιάσεων, Αθήνα Αθήνα